Bläddra

Tid för skrivutveckling : vid läs- och skrivsvårigheter

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov

Tid för skrivutveckling : vid läs- och skrivsvårigheter

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Köp här
Många lärare uttrycker att de behöver mer tid för sina elever och studenter i lärandesituationen. Lärares kunskap om läs- och skrivutveckling och avsaknaden av tid påverkar möjligheten att utveckla en god skrivförmåga hos individen som i sin tur gör det möjligt att leva ett gott liv. Det kan innebära att vara en del av samhället, att kunna uttrycka sina tankar i skrift och att kunna kommunicera med sin omgivning på ett tillfredsställande sätt. Individer i läs- och skrivsvårigheter behöver tid för att utveckla sin skrivförmåga genom att lärare får tid till att möta sina elever eller studenters behov av stöttning.

Ulrika Örtenberg har i många år mött individer på olika stadier i sin skrivutveckling, inom såväl grundskola och gymnasium som på folkhögskola och universitet. Författaren har även en bakgrund som språk-, läs- och skrivutvecklare på huvudmannanivå och har utformat en handlingsplan för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos elever. Hon undervisar på lärarprogrammen och är också föreståndare för Språkcentrum på universitetet, som arbetar förebyggande med att utveckla studenters läs- och skrivförmåga. Språkcentrum möter också de behov av kompetensutveckling inom läs- och skrivsvårigheter som verksamma lärare efterfrågar.

Boken riktar sig till både blivande och erfarna lärare i grundskolan, gymnasiet och på universitet och högskola som vill få redskap till att utveckla och stötta elevers och studenters skriftliga förmåga.