Bläddra

Tillbaka till skolan : metodhandbok i arbetet med hemmasittande barn och unga

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik

Tillbaka till skolan : metodhandbok i arbetet med hemmasittande barn och unga

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Köp här

Att få hemmasittande barn och unga tillbaka till skolan är en viktig men svår uppgift. Boken Tillbaka till skolan – metodhandbok i arbetet med hemmasittande barn och unga av Marie Gladh och Krysmyntha Sjödin presenterar en utprövad arbetsmodell att utgå från och inspiration för hur skolan kan utveckla metoder för att nå hemmasittande elever.

En stor del av boken utgörs av en praktisk handledning till en metod kallad Nyckelmetoden. Boken beskriver hur man kan arbeta för att förebygga skolfrånvaro, hur man kan nå eleven, bygga upp en relation, skapa ett schema och lägga upp arbetet i de olika ämnena. Den innehåller även checklistor och kartläggningsfrågor. De pedagogiska respektive psykosociala aspekterna tas upp i särskilda kapitel, liksom forskningsläget på området och relevanta lagar.

Tillbaka till skolan vänder sig till alla som möter hemmasittande elever i sitt arbete på grundskola eller gymnasieskola: specialpedagog, kurator, lärare, skolledare och skolsköterska. Den är också intressant för andra som kommer i kontakt med denna problematik, till exempel inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri eller behandlingsverksamhet.
Marie Gladh, specialpedagog, och Krysmyntha Sjödin, kurator och terapeut, har under många år arbetat med hemmasittande elever.