Bläddra

Tillgängligt lärande i förskolan : vad det är och hur man gör

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Tillgängligt lärande i förskolan : vad det är och hur man gör

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Den här boken ger med sitt konkreta material läsaren verktyg för att kollegialt skapa tillgängligt lärande – socialt, fysiskt och pedagogiskt i förskolans utbildning.

Förskolans lärmiljö behöver anpassas för att alla barn ska få tillgång till den undervisning de har rätt till. För att göra det behöver vi observera miljön och reflektera över vad som medverkar till och vad som motverkar tillgängligheten och lärandet. Ett tillgängligt lärande skapas när den fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljön samverkar, fungerar och bildar en helhet. 

Är det ens möjligt att göra förskolan tillgänglig för alla barn? I den här boken förklarar Ann S. Pihlgren vad som menas med tillgängligt lärande och vad vi behöver göra för att förskolan ska bli tillgänglig. Hon beskriver de tre olika lärmiljöerna och hur de samverkar men också hur de kan motverka varandra. Författaren visar på den forskning som finns och klargör hur man skapar en tillgänglig lärmiljö i praktiken. Så att alla barn kan känna sig delaktiga, lära sig och utvecklas. 

Boken fungerar som underlag för kollegialt lärande i exempelvis arbetslaget. Varje kapitel följs av ett praktiskt avsnitt med workshoppar, observationer och uppgifter att genomföra i utbildningen. På så sätt utvecklas förskolans angreppssätt för tillgängliga miljöer succesivt med att boken läses.

Ann S. Pihlgren är fil.dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute. Hon har tidigare arbetat som lärare, rektor, förvaltningschef, kvalitetsutvecklare, universitetslektor, skolpolitiker, studierektor och ansvarig för fritidslärarutbildningen vid Stockholms universitet. Barns tänkande, språk och samspel är hennes huvudsakliga forskningsintressen.