Bläddra

Tillitsbaserat ledarskap i praktiken – Arbetsbok

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Köp här

Tillitsbaserat ledarskap i praktiken – Arbetsbok

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Köp här
Tillit är organisationernas guld. Det har vi lärt oss från forskningen och den ger även vägledning i hur tilliten kan skapas. I flera böcker beskriver Louise Bringselius detta och varvat med praktiska exempel. Här tar hon detta arbete ett steg längre och hjälper dig som vill utveckla ett tillitsbaserat ledarskap. Denna arbetsbok bygger på tre roller i det tillitsbaserade ledarskapet: rollerna som facilitator, kompass och coach. Nio vägledande principer ryms under dessa tre rubriker och du får göra olika övningar för att reflektera kring ditt arbete på alla dessa områden. Boken är också rik på fallbeskrivningar för diskussion. Tillit är en ledningsfilosofi som påverkar det mesta som görs i dagens organisationer och därför berörs även frågor om styrning och andra strukturella förutsättningar för tilliten. När du stänger boken kommer du ha en färdig handlingsplan och en önskelista att fortsätta ditt och organisationens arbete utifrån.