Bläddra

Tongivande entreprenörskap : opera på småländska

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management Konst Musik Musik: stilar och genrer Opera Scenkonst och film Teaterledning Teatervetenskap

Tongivande entreprenörskap : opera på småländska

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management Konst Musik Musik: stilar och genrer Opera Scenkonst och film Teaterledning Teatervetenskap
Köp här
Entreprenörskap på kulturens område är ett fenomen präglat av motstridigheter och paradoxer. Ekonomiska realiteter ställs mot konstnärliga och kreativa ambitioner – och kontrasteras mot sociala och ideologiska förväntningar. Vad kännetecknar de organisatoriska processer som gör detta entreprenörskap möjligt, men som samtidigt också begränsar det? Vilka typiska handlingar, erfarenheter och förhållningssätt kan sägas definiera entreprenörskap på kulturens område? För att besvara frågor som dessa riktas blicken i den här boken mot etableringen av företaget Smålandsoperan. Genom en fallstudie av detta ”tongivande entreprenörskap” skapas förståelse för entreprenörskapets typiska organiseringsrepertoar. Insikt är en serie vetenskapligt granskad forskningslitteratur, inriktad mot organisation, ledning och styrning. Böckerna fokuserar på centrala frågeställningar och riktar sig till forskare och studenter såväl som till praktiker. Läs mer om serien här.