Bläddra

Trygghet i skolan

Kategorier: Barnskydd Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Köp här

Trygghet i skolan

Kategorier: Barnskydd Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Köp här
Barn tillbringar större delen av sin tid i skolan. Samtidigt är skolan en av de vanligaste platserna där barn drabbas av brott. Sedan decennier vet vi även att många är otrygga i skolan, framför allt i omklädningsrum, i korridorer och på toaletter. Hur kan detta ha fått fortgå i decennier? Hur kan skolan bli säkrare och tryggare? Det förebyggande arbetet i skolan har traditionellt sett varit inriktat mot så kallad social prevention med målet att reducera individers motivation att begå brott. Denna rapport innehåller en sammanställning av aktuell forskning och beprövade erfarenheter när det gäller betydelsen av den fysiska miljön för uppkomsten av brott och otrygghet. I rapporten presenteras också en modell för att kunna förbättra säkerheten och tryggheten i skolor genom situationell brottsprevention. Rapporten, som är ett samarbete mellan Stiftelsen Tryggare Sverige och Länsstyrelsen Stockholm, syftar till att fungera som inspiration för hur kommuner, huvudmän och andra aktörer kan nå upp till Barnkonventionen och Agenda2030.