Bläddra

Tummen upp! NO kartläggning åk 3

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen

Tummen upp! NO kartläggning åk 3

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Köp här

Den andra reviderade upplagan av Tummen upp! NO åk 3 kartlägger var varje elev befinner sig kunskapsmässigt i förhållande till kriterierna för bedömning i biologi, fysik och kemi enligt Lgr22.

Tummen upp! NO kartläggning testar elevernas kunskaper och förmågor i biologi, fysik och kemi mot kursplanens centrala innehåll och kriterier för bedömning av kunskaper i åk 3. Kriterierna är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till uppgifterna där eleverna även får möjlighet att utvärdera och reflektera kring sina kunskaper och förmågor efter varje arbetsområde.

Elevernas utvärderingar kan ge värdefull information till läraren hur eleverna uppfattar sin egen kunskap i respektive ämne, biologi, fysik och kemi; en information som kan vara till nytta inför den fortsatta planeringen av NO-undervisningen.

Längst bak i häftet finns en kunskapsöversikt som ger en samlad bild av elevens kunskaper och förmågor i förhållande till kriterierna för bedömning i Lgr22 (upplaga 2). Lärare och elev kan utifrån resultaten fokusera och arbeta vidare med de områden som eleven bör träna mer på, vilket skapar möjligheter till att reparera eventuella kunskapsluckor.

Tummen upp! NO kan även med fördel användas efter avslutat arbetsområde i undervisningen. Informationen som kunskapsöversikten ger om elevernas kunskaper i biologi, fysik och kemi kan användas som underlag inför utvecklingssamtal och skriftliga omdömen.

Utmärkande drag

  • Lgr22 som utgångspunkt (upplaga 2)
  • Kriterierna för bedömning av kunskaper i NO presenteras på varje sida i anknytning till uppgifterna
  • Enkla utvärderingar efter varje arbetsområde som gör eleverna delaktiga i och reflekterande över sin kunskapsutveckling
  • Hjälper dig att kartlägga eleverna kunskaper i NO och hitta elevernas eventuella kunskapsluckor
  • Ger bra underlag inför utvecklingssamtal och skriftliga omdömen
  • Facit finns som hämtningsbar fil på liber.se
  • Bedömningsstöd för åk 3 finns som hämtningsbar fil på liber.se

Om författarna
Läromedelsförfattaren Hans Persson är en lärare med lång erfarenhet av att undervisa både yngre och lite äldre elever. Han är också verksam som utbildare och fortbildare av lärare, både i Sverige och utomlands, och har belönats med NE:s Kunskapspris för "en exceptionellt mångsidig och inspirerande lärargärning" och Lärkanpriset för sin "unika förmåga att med vardagsnära experiment och inspirerande texter sprida kunskaper och självförtroende för de naturvetenskapliga ämnena och matematikämnet bland elever och lärare."