Bläddra

Tvistlösning inom affärsrätten : en antologi

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden
Köp här

Tvistlösning inom affärsrätten : en antologi

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden
Köp här
Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet (ACLU) bedriver forsknings- och seminarieverksamhet på centrala förmögenhetsrättsliga områden. En av ACLU:s uppgifter är att regelbundet publicera böcker som består av originalbidrag från forskare eller praktiker som har anknytning till ACLU. Målsättningen för ACLU:s publikationer är att de ska belysa praktiskt relevanta frågor och utvecklingstendenser inom affärsrätten på ett sätt som tillmötesgår höga rättsvetenskapliga krav.

Detta är ACLU:s andra antologi och har tvistlösning som övergripande tema. Boken vill tillgodose både behov hos dem som arbetar med affärsrättslig tvistlösning i praktiken och det stora samhällsbehovet av fördjupad rättsvetenskaplig kunskap på området. Vissa bidrag ägnar sig även väl för undervisningsändamål inom de många utbildningar som behandlar olika aspekter av affärsrättslig tvistlösning.