Bläddra

Unga matematiker i arbete : bråk, decimaltal och procent

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen

Unga matematiker i arbete : bråk, decimaltal och procent

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
I serien Unga matematiker i arbete beskrivs elevers lärande i matematik som en spännande resa i ett landskap bestående av centrala matematiska idéer, strategier och modeller. I den här andra boken, i en serie om tre, får vi möta lärare som låter eleverna utforska de matematiska idéerna bakom rationella tal och sambanden mellan bråk, decimaler och procent. I boken beskrivs och illustreras vad det innebär att utforska matematik erbjuds tips och strategier för hur lärarna kan arbeta med workshoppar undersöks den historiska och kulturella utvecklingen av bråk, decimaltal och deras motsvarigheter samt de sätt på vilka barn utvecklar liknande strategier och idéer definieras och ges exempel på modellering samt vikten av sammanhanget förklaras hur algoritmer fungerar. Boken behandlar matematikundervisning i årskurs 3–6 och vänder sig till lärarstuderande och yrkesverksamma lärare.