Bläddra

Uppdrag förtroendevald

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiösa beslutsorgan Religiösa institutioner och organisationer

Uppdrag förtroendevald

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiösa beslutsorgan Religiösa institutioner och organisationer
Köp här

Uppdrag förtroendevald är en studiebok som rustar de förtroendevalda för uppdraget i Svenska kyrkan.  Boken är ett samarbetsprojekt mellan Verbum, Sensus, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Svenska Kyrkans Unga.

En del av läsarna är nyvalda och ska tillträda sin första mandatperiod, andra är vana och har suttit i kyrkorådet i många är. I Uppdrag förtroendevald finns nyheter för alla!

Boken passar både för enskilda förtroendevalda och som en uppslagsbok i ett speciellt ämne. Den kan nyttjas vid alla de utbildningar som stiften och organisationerna kommer att hålla runt om i landet och den fungerar som en grundbok i studiecirklar.

Uppdrag förtroendevald innehåller 8 kapitel och i varje kapitel finns ett antal avsnitt. Varje kapitel har en egen färg. På så sätt kan läsaren snabbt orientera sig.

Ur innehållet:

- Vad är Svenska kyrkan?
- Församlingens grundläggande uppgif
- Begravningsverksamheten
- Styrning och ledning
- Samarbete och samverkan
- Planering och uppföljning
- Ekonomi och egendom
- Kyrka och samhälle

Alla texter är faktagranskade av Gunnar Edqvist som i många år arbetat med kyrkoordningen och frågor kring kyrkans organisation.

I slutet av boken finns en utförlig litteraturförteckning och ett register med sökord.