Bläddra

Uppsåt, oaktsamhet och ursäktande omständigheter: En handbok

Kategorier: Juridik

Uppsåt, oaktsamhet och ursäktande omständigheter: En handbok

Kategorier: Juridik
Köp här
Denna bok innehåller en utförlig handboksinriktad framställning avseende det allmänna kravet på uppsåt eller oaktsamhet. I tillägg till en beskrivning av de mer generella normer som finns om uppsåt och oaktsamhet (uppsåts- och oaktsamhetsbegreppen, täckningsprincipen osv.) finns även en beskrivning av kravet på uppsåt eller oaktsamhet vid vissa vanligt förekommande brottstyper. Boken innehåller också en framställning om de ursäktande omständigheter som finns i svensk rätt, framför allt undantagsregeln om straffrihet i vissa fall av excess och undantagsregeln om straffrättsvillfarelse.