Bläddra

Utbildning i Kommunikation med stöd

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
Köp här

Utbildning i Kommunikation med stöd

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
Köp här
”Kommunikation med stöd är det viktigaste som har hänt i mitt liv” enligt flera Kommunikation med stödskrivare utan talförmåga. När en person utan verbal språkförmåga väl har lärt sig använda Kommunikation med stöd, samt har en stödperson som är trygg och säker i sitt stöd, sker en omvälvande förändring i den funktionshindrades liv. Kontakten med omgivningen får en helt ny karaktär. Plötsligt kan personen berätta hur han eller hon upplever olika situationer, vad han eller hon är intresserad av, hur han eller hon ser på det som han eller hon uttrycker och gör, vad han eller hon behöver eller önskar sig och mycket, mycket mera. Personen blir synlig på ett nytt sätt och får själv en ny relation till det han eller hon är med om. Det kan innebära att reaktioner av olika slag så som aggressivitet, ångest, tvångsmässiga handlingar, oro med mera kan reduceras genom att personen kan förklara sitt beteende. Föräldrar berättar att deras familjesituation förändrats på ett påtagligt sätt till det positiva. Utbildning i Kommunikation med stöd och mycket mer är beskrivet i denna skrift, framtagen av Hilke Osika, mor till tre barn med svår autism, vilka har skrivit flera böcker via Förlagshuset Siljans Måsar: