Bläddra

Utbildning i svenska för invandrare

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Köp här

Utbildning i svenska för invandrare

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Köp här
Denna publikation vänder sig främst till ansvariga och verksamma inom utbildning i svenska för invandrare och utbildning motsvarande utbildning i svenska för invandrare.
Syftet med materialet är att ge information om och stöd för utvecklingen av skolformen utbildning i svenska för invandrare. I materialet ingår frågeställningar som läsaren kan reflektera över och som kan fungera som underlag för diskussioner inom verksamheterna samt utgöra en grund för utveckling utifrån gällande bestämmelser.

Texterna tar sin utgångspunkt i flera av de dokument som reglerar vuxenutbildningen och innehåller hänvisningar till olika författningar. Det underlättar att läsaren har tillgång till de styrdokument som är aktuella. Formuleringar som är hämtade direkt från styrdokumenten är genomgående kursiverade i texten.