Bläddra

Uthyrning av egen bostad

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Uthyrning av egen bostad

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Författarna kommenterar paragrafvis lagen om uthyrning av egen bostad. Lagen, som i boken kallas UEB-lagen, ger i viss utsträckning hyresvärd och hyresgäst större frihet att avtala om sitt hyresförhållande än vad den vanliga hyreslagen tillåter. UEB-lagen gäller uthyrningar som sker utanför näringsverksamhet, framför allt vid uthyrning av villor och bostadsrättslägenheter.I Uthyrning av egen bostad görs en genomgång av vilka regler i den vanliga hyreslagen som är tillämpliga även på UEB-hyresförhållanden. Vidare redovisas regler och praxis när det gäller upplåtelse av bostadsrätter i andra hand. Reglerna om beskattning av hyra vid uthyrning av egen bostad berörs också. Boken avslutas med några råd och tips om vad hyresvärd och hyresgäst bör tänka på vid en uthyrning enligt UEB-lagen.Uthyrning av egen bostad/i> vänder sig till alla som kommer i kontakt med frågor om uthyrning enligt UEB-lagen, såväl de med juridisk utbildning som andra.