Bläddra

Utmanande frågeställningar : – fördjupa och vässa dina elevers lärande

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Utmanande frågeställningar : – fördjupa och vässa dina elevers lärande

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Utmanande frågeställningar går på djupet med hur sekvenser av frågor målmedvetet kan byggas upp och användas i undervisningen för att visa på samband, koppla samman begrepp eller företeelser och knyta förkunskaper till ett nytt, fördjupat lärande. Här sammanfattas de bästa förhållningssätten och strategierna för att med hjälp av frågesekvenser väcka nyfikenhet och knuffa eleverna ut ur sin kognitiva komfortzon, ner i den så kallade lärandegropen. Väl där blir de tvungna att söka en ny kunskapsnivå eller utökad förståelse för att ta sig upp ur gropen och därmed lösa den kognitiva konflikten. Det handlar om att med hjälp av frågeställningar underlätta för eleverna att gå ifrån kunskap till verklig förståelse.

Boken vänder sig till alla lärare i grund- och gymnasieskolan som vill utnyttja undervisningspotentialen i utmanande frågeställningar.