Bläddra

Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen. SOU 2018:64 : Betänkande från 2017 års fastighetsmäklarutredning (Ju 2017:10)

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen. SOU 2018:64 : Betänkande från 2017 års fastighetsmäklarutredning (Ju 2017:10)

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Utredningen föreslår i huvudsak att:
  • en ny fastighetsmäklarlag införs som inte bara ska gälla för enskilda fastighetsmäklare utan också för fastighetsmäklarföretag. Företagen ska även omfattas av penningtvättsregelverket.
  • mäklarföretagen ska registreras och ställas under Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn. Även företagets ägare och ledning ska omfattas av tillsyn.
  • mäklarföretag ska arbeta för att företagets mäklare uppfyller sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen
  • mäklare som förmedlar hyresrätter med en hyra på 10 000 euro eller mer ska registrera sig som särskilda hyresförmedlare och omfattas av både fastighetsmäklarlagen och penningtvättsreglerna.

Särskild utredare: Ylva Norling Jönsson