Bläddra

Utökade möjligheter att avansluta tandvårdsgivare som misskött sig från det statliga tandvårdsstödet. Ds 2018:36

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Odontologi Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Utökade möjligheter att avansluta tandvårdsgivare som misskött sig från det statliga tandvårdsstödet. Ds 2018:36

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Odontologi Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här
Föreslår ändringar i förordningen om statligt tandvårdsstöd. Bland annat föreslås att Försäkringskassan får besluta att en anslutning till det elektroniska systemet för statligt tandvårdsstöd ska upphöra. Detta om en vårdgivare allvarligt har åsidosatt bestämmelserna i bland annat lagen om statligt tandvårdsstöd och som avser vårdgivarens skyldigheter eller förutsättningar för ersättning.

Försäkringskassan föreslås även få besluta att en anslutning ska upphöra. Detta om det har tillkommit en person hos vårdgivaren som tidigare allvarligt har åsidosatt reglerna inom det statliga tandvårdsstödet. Det gäller personer som har ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande hos vårdgivaren.

Samtliga vårdgivare föreslås även få en skyldighet att till Försäkringskassan anmäla bland annat ändrade förhållanden i kretsen av personer som har en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande hos vårdgivaren.