Bläddra

Utomhuspedagogik – Lärmiljö, närmiljö och det utvidgade klassrummet

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Utomhuspedagogik – Lärmiljö, närmiljö och det utvidgade klassrummet

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Denna antologi med bidrag från forskare och lärare verksamma i grundskola och på universitet redovisar olika perspektiv på och möjligheter med utomhuspedagogik. Lärande och särskilt upplevelsebaserat lärande, lärmiljöer och villkor för barndom är innehåll som återkommer i flera av bokens kapitel som även behandlar

  • lärmiljöer för att utveckla det kulturella minnet
  • utomhuspedagogikens teoretiska bakgrund
  • villkor för barns naturkontakt i den segregerade staden
  • staden och dess berättelser
  • pedagogiska möjligheter i arbetet med grundläggande färdigheter i matematik och svenska
  • miljö och hälsoaspekter på barns utevistelse
  • var går gränsen för vad som är utomhus.


Boken riktar sig i huvudsak till studenter och verksamma inom utbildningsfältet.