Bläddra

av: Helene Grantz, Stina Lindblad, Mats Wejdmark, Robert Lättman-Masch, Ammi Wohlin

Kategorier: Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Undervisning i specifika ämnen
Den här boken vänder sig till lärare som undervisar vuxna i Svenska för invandrare (SFI), men övningarna går också bra att använda i undervisning för ungdomar som nyligen kommit till Sverige. Många av övningarna har sitt ursprung i boken Att lära in svenska ute, där de prövats och använts under många år, men i den här…
Köp här

Isbn: 9789198380743

Utgivningsår: 20190401

Utgivare: Outdoor Teaching Förlag

Mediatyp: BB

av: Lotta Carlegård

Kategorier: Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Undervisning i specifika ämnen
Att lära in engelska ute 2 Att låta elever utveckla sitt språk genom att uppleva, vara aktiva och kommunicera med varandra i en tillåtande miljö där platsen har centralbetydelse – det är huvudsyftet med den här lärarhandledningen. Utomhuspedagogikens grundfilosofi handlar om att lära genom att uppleva och…
Köp här

Isbn: 9789198226669

Utgivningsår: 20161231

Utgivare: Outdoor Teaching Förlag

Mediatyp: BB

av: Mats Wejdmark, Mia Bucht, Kajsa Molander, Robert Lättman-Masch

Kategorier: Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Isbn: 9789197960052

Utgivningsår: 20131120

Utgivare: Outdoor Teaching Förlag

Mediatyp: BB

av: Mats Wejdmark, Robert Lättman-Masch

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Undervisning i specifika ämnen
Våra böcker > Serien att lära in ute > Leka och lära naturvetenskap och teknik ute Leka och lära naturvetenskap och teknik ute Målgrupp: ÅK F-3 Författare: Mats Wejdmark, Robert Lättman-Masch, Gun Jacobsson, Eva Persson, Anna Ekblad Om boken Vår förhoppning är att denna bok ska inspirera pedagoger att vara nyfikna på…
Köp här

Isbn: 9789198380767

Utgivningsår: 20200301

Utgivare: Outdoor Teaching Förlag

Mediatyp: BZ

av: Mats Wejdmark, Robert Lättman-Masch

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Undervisning i specifika ämnen
De beskrivna aktiviteterna följs av ett stort antal faktarutor som beskriver vilka ämnen som berörs och som barnen får möjlighet att uppleva. Faktarutorna är indelade i teknik, fysik, kemi, biolog och geovetenskap. Boken är tänkt att fungera både som metodbok och som faktabok. I boken finns också ett 30 sidor rikt…
Köp här

Isbn: 9789198226652

Utgivningsår: 20161026

Utgivare: Outdoor Teaching Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Syftet med denna bok är att visa olika didaktiska perspektiv på utomhusundervisning. Centralt finns de didaktiska frågorna kring undervisningens innehåll och dess former, men framförallt diskuteras varför undervisningen ska ha just detta innehåll och dessa former. Bland de olika bidragen behandlar man frågor om…
Köp här

Isbn: 9789144024929

Utgivningsår: 20040804

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lisa Behrenfeldt, Elisabet Brömster, Gordon Eadie, Annette Fredman, Helene Grantz, Josefine Gustafsson, Birgitta Jansson, Stina Lindblad, Lotta Lundberg, Annika Manni, Ann-Sofie Tedenljung, Ammi Wohlin, Ingemar Nyman

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Isbn: 9789197960083

Utgivningsår: 20150416

Utgivare: Outdoor Teaching Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Boken presenterar och beskriver de rika möjligheter till lärande som finns i den ömsesidiga relationen mellan oss människor och de miljöer och landskap vi lever i. Författarna är samtliga besjälade av tron på att ett rikt och harmoniskt förhållande till landskapet starkt bidrar till vårt fysiska och psykiska…
Köp här

Isbn: 9789144045597

Utgivningsår: 20070531

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Theresa Schilhab, Bo Lindvall

Kategorier: Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Människor är födda till att lära. Det sker helt naturligt. När vi lyssnar efter näktergalen, och försöker skilja ut dess sång från skogens övriga ljud, lär vi oss inte bara att känna igen sången. Vi får också en känsla för hur näktergalen lever och när den sjunger. När vi balanserar på stenarna i strandkanten märker vi…
Köp här

Isbn: 9789144126524

Utgivningsår: 20190304

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Olof Fastén, Cecilia Boldemann, Sofia Cele, Anki Kaipiainen, Karin Mellegård, Peter Pagels, Mattias Sandberg, Klas Sandell, Anders Szczepanski, Roger Säljö

Kategorier: Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Lärmiljö, närmiljö och det utvidgade klassrummet Denna antologi med bidrag från forskare och lärare verksamma i grundskola och på universitet redovisar olika perspektiv på och möjligheter med utomhuspedagogik. Lärande och särskilt upplevelsebaserat lärande, lärmiljöer och villkor för barndom är innehåll som återkommer…
Köp här

Isbn: 9789144121581

Utgivningsår: 20190930

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Britta Brügge, Matz Glantz, Klas Sandell

Kategorier: Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
“Det här är ett grundläggande läromedel i naturnära friluftsliv för exempelvis förskollärare, lärare, fritidsledare och naturguider men så mycket mera! Man kan hoppa in nästan var som helst i boken och bli både inspirerad och reflekterande inför någon aspekt på friluftsliv. Författarteamet lyckas verkligen med…
Köp här

Isbn: 9789147122684

Utgivningsår: 20180809

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Mats Wejdmark, Mia Bucht, Kajsa Molander, Robert Lättman-Masch

Kategorier: Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Isbn: 9789198226683

Utgivningsår: 20200101

Utgivare: Outdoor Teaching Förlag

Mediatyp: BC

av: Robert Lättman, Mats Wejdmark, Ammi Wohlin, Eva Persson, Helene Grantz, Stina Lindblad, Birgitta Sang

Kategorier: Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Undervisning i specifika ämnen
Att lära in svenska ute Målgrupp: SVENSKA ÅK F-9 Författare: Robert Lättman-Masch, Mats Wejdmark, Ammi Wohlin, Eva Persson, Stina Lindblad, Helene Grantz, Birgitta Sang. Om boken Att lära svenska ute vänder sig till pedagoger från åk F-9 som vill arbeta med svenskundervisning i uterummet, där fantasi och lust att skapa…
Köp här

Isbn: 9789198226690

Utgivningsår: 20170101

Utgivare: Outdoor Teaching Förlag

Mediatyp: BB

av: Titti Olsson

Kategorier: Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Hur kan man arbeta pedagogiskt med utomhusmiljön i förskolan och de första skolåren? Vilken funktion kan gården, skogen eller strövområdet ha? Och hur påverkas barnens lärande av att de befinner sig i naturen? Barns nyfikenhet och lust stimuleras när de får vara utomhus. När pedagogerna är redo att följa barnen i deras…
Köp här

Isbn: 9789188149015

Utgivningsår: 20151216

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BC

av: Robert Lättman, Mats Wejdmark

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning i specifika ämnen
Att lära in ute året runt Boken Att lära in ute året runt, på över 300 sidor, beskriver hur man kan arbeta utomhus med barn och elever under alla årstider med hänvisningar till kursplanernas centrala innehåll i Lgr 11. Den är indelad i olika teman med fokus på naturkunskap men med kopplingar till andra ämnen och…
Köp här

Isbn: 9789197910880

Utgivningsår: 20131112

Utgivare: Outdoor Teaching Förlag

Mediatyp: BZ

av: Kajsa Molander, Mats Wejdmark, Robert Lättman-Masch, Mia Bucht, Anna Aldén

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning i specifika ämnen
Att lära in matematik ute 2 Boken Att lära in matematik ute kom ut 2005. Sedan dess har idéerna vidareutvecklats och mycket nytt har kommit till. Med Att lära in matematik ute 2 vill vi lyfta fram det nya, samtidigt som de gamla favoriterna finns kvar, de flesta med nytt innehåll. Denna bok är på 256 sidor och…
Köp här

Isbn: 9789197960038

Utgivningsår: 20131112

Utgivare: Outdoor Teaching Förlag

Mediatyp: BZ

av: Anders Ohlsson

Kategorier: Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Att vistas utomhus ger många fördelar – barnen mår bättre och det finns goda förutsättningar för ökat lärande. Den här boken visar vad du som pedagog i förskolan kan göra för att skapa en god utomhuspedagogik. Här finns mängder av handfasta tips kring hur du med hjälp av olika lekar och verktyg – och naturens resurser…
Köp här

Isbn: 9789177412939

Utgivningsår: 20210217

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av: Mats Weldmark, Robert Lättman-Masch, Elina Regårdh, Anu Väinölä

Kategorier: Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
OPI ULKONA YMPÄRI VOUDEN Tämän kirjan avulla voit viedä oppilaasi ulos oppimaan kaikkina vuodenaikoina. Kaikki kirjassa esitellyt työpajat, leikit ja ideat on testattu Nynäshamnin luontokoulussa Ruotsissa; tekijät ovat ulkona opettamisen edelläkävijöitä Pohjoismaissa. Kirjan ovat Suomen oloihin toimittaen kääntäneet…
Köp här

Isbn: 9789198226645

Utgivningsår: 20161231

Utgivare: Outdoor Teaching Förlag

Mediatyp: BZ

av: Robert Lättman, Mats Wejdamrk, Mats Wejdamrk

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning i specifika ämnen
Att lära in ute året runt Boken Att lära in ute året runt, på över 300 sidor, beskriver hur man kan arbeta utomhus med barn och elever under alla årstider med hänvisningar till kursplanernas centrala innehåll i Lgr 11. Den är indelad i olika teman med fokus på naturkunskap men med kopplingar till andra ämnen och…
Köp här

Isbn: 9789198380774

Utgivningsår: 20211013

Utgivare: Outdoor Teaching Förlag

Mediatyp: BZ

av: Fredrik Olsson

Kategorier: Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning i specifika ämnen
Boken handlar om hur vi i skolan kan använda närområdet, utomhuspedagogiken och lokalsamhället för att skapa variation i vår undervisning. Boken presenterar resultatet av en undersökning som ger många intressanta infallsvinklar på hur lärare med framgång kan övervinna hindren att komma ut ur klassrummen. En av…
Köp här

Isbn: 9789180270137

Utgivningsår: 20220303

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Eva Änggård

Kategorier: Förskolan Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Under de senaste decennierna har intresset för utomhuspedagogik ökat i Sverige. Den första I Ur och Skur-förskolan startade 1985 på Lidingö och idag finns drygt 200 sådana enheter av vilka några är skolor och de flesta förskolor. Ett år i ur och skur handlar om en sådan förskola som författaren i egenskap av forskare…
Köp här

Isbn: 9789144088099

Utgivningsår: 20140328

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anette Barr, Annica Nettrup, Anna Rosdahl

Kategorier: Förskolan Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Författare: Anette Barr, Annica Nettrup och Anna Rosdahl Författarna har med naturen som utgångspunkt utvecklat ett arbetssätt för att nå målen i förskolans läroplan. Genom att arbeta tema- och ämnesövergripande med språk, matematik, naturvetenskap och teknik får barnen uppleva sin närmiljö på ett nytt sätt. Lärandet…
Köp här

Isbn: 9789197902335

Utgivningsår: 20120120

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Friluftslivspedagogikk redegjør for teoretisk og praktisk kunnskap knyttet til ulike friluftslivskontekster. Boka tar for seg spørsmål knyttet til danning, undervisning og læring. Danning i denne sammenheng omhandler kunnskap, verdier og holdninger til natur og mennesker. Undervisning omhandler planlegging,…
Köp här

Isbn: 9788202575830

Utgivningsår: 20190701

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198380736

Utgivningsår: 20190813

Utgivare: Outdoor Teaching Förlag

Mediatyp: BZ