Bläddra

Utomhuspedagogik : utveckling och lärande i naturen

Kategorier: Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Utomhuspedagogik : utveckling och lärande i naturen

Kategorier: Outdoor schools / education Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Att vistas utomhus ger många fördelar – barnen mår bättre och det finns goda förutsättningar för ökat lärande. Den här boken visar vad du som pedagog i förskolan kan göra för att skapa en god utomhuspedagogik. Här finns mängder av handfasta tips kring hur du med hjälp av olika lekar och verktyg – och naturens resurser – kan stimulera barnens fantasi och lust att lära. Allt med utgångspunkt i de olika årstiderna. Boken ger dig möjlighet att använda utevistelsen till att uppfylla läroplanens, Lpfö18, mål och att stimulera barnens utveckling och lärande.