Bläddra

Utreda barn, unga och familjer : en hoppfull bok om ett angeläget arbete

Kategorier: Familj och hälsa Familj och relationer Hälsa, relationer och personlig utveckling Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi

Utreda barn, unga och familjer : en hoppfull bok om ett angeläget arbete

Kategorier: Familj och hälsa Familj och relationer Hälsa, relationer och personlig utveckling Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

”Äntligen en bok som skildrar det komplexa sociala arbetet när det är som svårast. En bok som tar fasta på socionomens hela kompetens och särskilt den underförstådda förmågan att arbeta med sig själv som redskap.”

Så skriver författaren Susanna Alakoski i förordet till Utreda barn, unga och familjer. En inspirerande bok som ger kunskap och verktyg för att ta tillvara möjligheterna inom den sociala barnavården. Boken visar hur socialsekreterarens uppdrag kan utvecklas och förändras. Utgångspunkten är författarens långa erfarenhet och konkreta exempel från yrkesverksamma utredare.

Boken riktar sig till yrkesverksamma inom den sociala barn- och ungdomsvården samt till studerande vid socionomprogrammet.