Bläddra

Utsökningsbalken : en kommentar

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Utsökningsbalken : en kommentar

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Köp här
En grundläggande kommentar till utsökningsbalken med utförliga hänvisningar till förarbeten, praxis och annan litteratur. Den förra upplagan av detta arbete utkom i början av år 2009. Sedan dess har en del ändringar skett i utsökningsbalken. Bl.a. har införts möjlighet att sälja utmätt lös egendom på auktion som hålls på internet, benämnd e-auktion; de närmare bestämmelserna om sådan auktion återfinns i utsökningsförordningen. Flera ändringar har samband med lagändringar på andra rättsområden. Åtskilliga nya rättsfall har tillkommit; bland dessa finns några avgöranden från Europadomstolen som rör Sverige. Författarna har strävat efter att göra kommentartexten mera lättillgänglig.
Femte upplagan har ombesörjts av Torkel Gregow, Göran Millqvist och Annina H. Persson.