Bläddra

Utsökningsbalken : en kommentar

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Utsökningsbalken : en kommentar

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Köp här
I den nya upplagan av kommentaren till utsökningsbalken har bland mycket annat den nya organisationen inom exekutionsväsendet beaktats. En nyhet är att författarna diskuterar och tar ståndpunkt till en hel del frågor som har uppkommit i Kronofogdemyndighetens praktiska verksamhet och som inte har behandlats i tidigare upplagor eller i vart fall inte behandlats närmare.