Bläddra

Utveckla barns inflytande : verktyg för förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Utveckla barns inflytande : verktyg för förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

På ett enkelt och konkret sätt beskriver boken Utveckla barns inflytande - verktyg för förskolan hur du med inspirerande material, anpassad lärmiljö och genom att vara en medvetet närvarande pedagog kan arbeta för att förstå och främja barns inflytande i förskolan. Aktuell forskning kopplas samman med författarnas egna erfarenheter av aktivt arbete med barns lärande och utveckling och med läroplanens strävansmål.

Boken är tänkt att fungera som ett praktiskt verktyg i vardagen. Den innehåller diskussionsfrågor, situationsbeskrivningar, praktiska exempel samt råd och idéer om hur du kan föra in läroplanens riktlinjer med barns inflytande som aktiviteter i den dagliga verksamheten.

Utveckla barns inflytande - verktyg för förskolan vänder sig främst till yrkesverksamma förskollärare, förskolechefer och barnskötare, men kan också läsas av andra som är intresserade av barns inflytande.