Bläddra

Utveckla skolbiblioteket! : att starta och driva en bra verksamhet

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Utveckla skolbiblioteket! : att starta och driva en bra verksamhet

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
En väl utvecklad skolbiblioteksverksamhet är viktig för att höja elevernas kunskapsnivå och kvaliteten på undervisningen. Men då krävs att biblioteksverksamheten integreras i undervisningen och att bibliotekarie och lärare samarbetar.

Utveckla skolbiblioteket! ger en bra bild av hur skolbiblioteksverksamhet kan bedrivas – här ges konkreta råd om hur man går till väga för att starta en verksamhet och hur man kan vidareutveckla en redan fungerande verksamhet. Det är en grundläggande handbok för nybörjaren och en inspirationskälla för den mer erfarne som vill testa nya idéer och metoder.

Utveckla skolbiblioteket! kan också användas som underlag när personal och skolledning vill starta ett utvecklingsarbete eller samarbeta kring utarbetandet av en biblioteksplan.

Maud Hell har lång erfarenhet som skolbibliotekarie, bl a från Vikingaskolan i Lund. Hennes engagemang i skolbiblioteksfrågor har även dokumenterats genom arbete i skolbiblioteksföreningen Skolbibliotek Syd, där hon tidigare var styrelseordförande.