Bläddra

Utveckling av egen kraft : från förändringsprojekt till förändringskultur

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Köp här

Utveckling av egen kraft : från förändringsprojekt till förändringskultur

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Köp här
Det svåra är inte att säga vad som ska göras, utan att göra vad ni sagt. Det finns outnyttjad kraft i alla organisationer, ni behöver bara släppa den fri och få den att samspela. När människor ges utrymme, förutsättningar och förtroende vill de inget hellre än att bidra till er utveckling. Tillsammans kan ni bli oslagbara! Hundratals företag har deltagit i Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram med stor framgång. Ta del av lärdomarna från deras uthålliga förändringsarbete till gagn för det gemensamma bästa: Företaget, kunderna, medarbetarna, ägarna och samhället i stort. Dessa erfarenheter har giltighet långt utanför detta program. Förändring är nödvändig för varje organisation, förr eller senare. Om ni tar ledningen för er egen utveckling och ert lärande kan förändring bli förbättring och en önskvärd förnyelse. Framgångsfaktorerna är enkla i teorin: Var överens på djupet om vad ni vill och behöver, använd er gemensamma kraft för att hitta den bästa vägen dit och skapa drivkrafter för att hålla farten. Inspirera er från gjorda lärdomar och reflektera tillsammans kring hur detta kan ske i praktiken hos er. Hundratals företag har deltagit i Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram med stor framgång. Ta del av lärdomarna från deras uthålliga förändringsarbete till gagn för det gemensamma bästa: Företaget, kunderna, medarbetarna, ägarna och samhället i stort. Dessa erfarenheter har giltighet långt utanför detta program. Förändring är nödvändig för varje organisation, förr eller senare. Om ni tar ledningen för er egen utveckling och ert lärande kan förändring bli för¬bättring och en önskvärd förnyelse. Framgångsfaktorerna är enkla i teorin: Var överens på djupet om vad ni vill och behöver, använd er gemensamma kraft för att hitta den bästa vägen dit och skapa drivkrafter för att hålla farten. Inspirera er från gjorda lärdomar och reflektera tillsammans kring hur detta kan ske i praktiken hos er. Richard Berglund är civilingenjör med långvarig bakgrund som forskare vid RISE och dess föregång-are. Han har även en mångårig erfarenhet som chef på olika nivåer. Richard har genomfört FoU-projekt, konsultinsatser och rådgivning vid långt över tusen företag. Hans doktorsavhandling behandlade förutsättningarna för engagemang hos medarbetarna i företag. Under ett drygt decennium har Richard samordnat utvecklingen av Produktionslyftets arbetsmetodik, en uppgift som är grunden för denna bok.