Bläddra

Vad de inte lär dig på Lärarutbildningen : en bok om Undervisningens DNA

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Vad de inte lär dig på Lärarutbildningen : en bok om Undervisningens DNA

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
En omfattande handbok i undervisning som bygger på omfattande internationell forskning. Forskare har metodiskt analyserat undervisningen i 5500 klassrum för att klarlägga vad som ger bättre lärande och ökade elevprestationer. Praktisk undervisningsmetodik diskuteras utifrån forskningsresultaten.