Bläddra

Vad händer vid utmätning? : en praktisk genomgång av utmätningsmålets olika skeden

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Vad händer vid utmätning? : en praktisk genomgång av utmätningsmålets olika skeden

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Vad händer vid utmätning? är ingen traditionell lagkommentar, utan innehåller en praktisk redogörelse för hur ett mål om utmätning inleds, handläggs hos Kronofogdemyndigheten och avslutas. I boken beskrivs förutsättningarna för utmätning samt vilken egendom som kan utmätas respektive ska undantas från utmätning. Särskilda kapitel ägnas åt borgenärens, gäldenärens och den s.k. tredje mannens rättigheter och skyldigheter i mål om utmätning.

Boken riktar sig i första hand till jurister, ekonomer och andra som arbetar med frågor om utmätning i egenskap av företrädare för eller rådgivare till borgenärer. Den kan även användas som kurslitteratur på universitet och högskolor.