Bläddra

Vad ska en svensk kunna? : utbildningens dilemma – intressenas spel

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Köp här

Vad ska en svensk kunna? : utbildningens dilemma – intressenas spel

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Köp här
I antologin "Vad ska en svensk kunna?" sätts olika delar av vårt utbildningssystem under lupp. Syftet är att synliggöra och diskutera en rad framträdande idéer om utbildning, bildning och pedagogik och att kritiskt granska betydelsen hos vissa nyckelbegrepp i utbildningsdebatten.

?I boken utforskar de olika författarna några av de mest aktuella frågorna om undervisning i den svenska skolan, högskolan och inom folkbildningen: Vad menas med kvalitet och effektivitet, och hur rättvisande är mätningar och utvärderingar? Hur har marknadsanpassningen av högskolan påverkat rättssäkerheten och likvärdigheten? Vad innebär kunskap och disciplin i skolan, och hur ska elevernas kunskaper i matematik och svenska förbättras?

? Författarna representerar olika discipliner och forskningsområden, som utifrån olika synvinklar och med olika fokus försöker härleda utbildningens problem till de idéer om undervisning och skola som styr utbildningspolitiken. Den övergripande frågan är hur man ska kunna se bortom de ideologiska, politiska och ekonomiska intressen som ofta får styra skoldebatten för att på allvar kunna diskutera lösningar på en av vår tids ödesfrågor.