Bläddra

Vägen till ja : en nyckel till framgångsrika förhandlingar

Kategorier: Affärsförhandlingar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management

Vägen till ja : en nyckel till framgångsrika förhandlingar

Kategorier: Affärsförhandlingar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Lär dig hemligheten bakom framgångsrika förhandlingar! Förhandling är en ofrånkomlig del av vardagen, både privat och i arbetslivet. Vi har därför alla glädje av att bli bättre förhandlare. Vägen till Ja ger en beprövad steg för steg-metod för att uppnå ömsesidigt tillfredställande överenskommelser i varje typ av förhandling.

Metoden, som kallas principstyrd förhandling, har utvecklats inom ramen för Harvard Negotiation Project, ett samarbete mellan forskare på Harvard University, MIT och Tufts University.

Sedan Vägen till Ja ursprungligen gavs ut för mer än 30 år sedan har den hjälpt miljontals människor att förhandla på ett bättre sätt. Boken är en modern klassiker och en av de mest populära managementböckerna någonsin. I denna nya upplaga har innehållet aktualiserats samt kompletterats med nya exempel och idéer.

Sagt om boken
"Ingen annan bok har fått sådant genomslag på sättet att förhandla (som DENNA BOK)" NATIONAL INSTITUTE FOR DISPUTE RESOLUTION FORUM.

"Vägen till Ja är kraftfull, skarp, övertygande. Inte en massa tricks utan ett helhetsgrepp. Kanske den mest användbara boken du kommer att läsa!" ELLIOT RICHARDSON.

"Att förhandla är en konst. Denna bok vill visa hur de flesta konflikter kan omvandlas till godtagbara uppgörelser för båda parter och menar att bara mycket få konflikter är omöjliga att lösa. Boken tar upp alla möjliga vägar, knep inkluderade, att lösa en konflikt, liten som stor, och redovisar noga fallgropar och hinder. Exemplen är många, såväl från avgörande internationella förhandlingar (ex. Camp Davis-avtalet) till vardagliga uppgörelser som skilsmässor, hyrestvister och liknande. Bokens amerikanska ursprung visar sig framförallt i valet av exempel, men dess innehåll är generellt användbart baserat på parternas intressen, ståndpunkter och en stor dos psykologi. Grundbudskapet är: fokusera på fakta för att förmå motparten att säga ”Ja”. Slutkapitlet är en sammanfattning, för en tveksam läsare kan det vara ingången till att läsa hela den ganska ordrika men lättlästa texten. [...]" Uno Nilsson, lektör, BTJ-häftet nr 18, 2015.

Om författarna
Författarna har alla varit verksamma vid Harvard Law School och grundade tillsammans Harvard Negotiation Project (1979). De har skrivit flera andra böcker samt verkat som experter inom bland annat konfliktlösning.