Bläddra

Vägen till orgasm

Kategorier: Familj och hälsa Familj och relationer Hälsa, relationer och personlig utveckling Sexualitet och sexhandböcker
Köp här

Vägen till orgasm

Kategorier: Familj och hälsa Familj och relationer Hälsa, relationer och personlig utveckling Sexualitet och sexhandböcker
Köp här
Män och kvinnor har olika sexuella rytmer och olika sexuella energier. Alltför ofta leder detta till problem i kärleksrelationen och till frustration och otillfredsställelse, som hindrar oss från att utnyttja vår fulla sexuella potential. VÄGEN TILL ORGASM är en rättfram guide som visa par hur de kan uppnå sexuell harmoni i sitt förhållande.

Boken kombinerar österländsk och västerländsk vishet, och förmedlar därigenom kunskap om hur man bäst använder sexualitetens positiva kraft för att behålla spänningen i förhållnadet. Boken presenterar också hur sexuell energi kan användas till att förbättra den fysiska hälsan, det psykiska välbefinnandet, den känslomässiga närheten och till och med den andliga utvecklingen.

Mantak Chia och Maneewan Chia är lärare i praktisk taoism. Douglas Abrams är författare och redaktör och Rachel Carlton Abrams är läkare.