Bläddra

Våglära och optik

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap Optik
Köp här

Våglära och optik

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap Optik
Köp här
En kursbok i våglära, akustik och optik för nybörjarnivå på universitet och högskolor. Framställningen börjar med att matematiskt beskriva en punkt som svänger sinusformat. Flera sådana punkter sätts sen samman till en vågrörelse. Vågfart, interferens, reflektion, dopplereffekt, ljudtryck och intensitet behandlas i de följande kapitlen tillsammans med enkla musikinstrument, hörsel och röst. Framställningen går sen över från mekaniska vågor (ljud) till elektromagnetiska vågor (ljus). Avbildning med hjälp av speglar och linser behandlas var för sig och kombineras sen i ett avsnitt om optiska instrument. Efter böjning och upplösning i optiska system följer ett antal kapitel med tillämpningar och framställningen slutar med polariserat ljus. I slutet av varje kapitel finns övningsexempel av två typer, dels konceptuella frågor som ska träna fysikaliskt tänkande och dels uppgifter som kräver matematiska beräkningar. Båda övningstyperna är försedda med facit och ledningsdel. Göran Jönsson är docent i Atomfysik vid Lunds Universitet. Som undervisare har han flera gånger blivit utsedd till Årets Lärare på olika ingenjörsprogram vid Lunds Tekniska Högskola.