Bläddra

Välj dina ord : från A till Ö

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Välj dina ord : från A till Ö

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Köp här
Att aktivt söka information är berikande. Ett roligt och stimulerande sätt att göra det på är att välja ord helt slumpmässigt, ta reda vad som finns att veta om dem på de vägar som står till buds samt skriva ner det infångade vetandet och egna tankar i ämnet. Författaren har utifrån den metoden valt ord ur Svenska Akademiens ordlista (SAOL), ett för varje bokstav alfabetet igenom, och skrivit en essä om vart och ett. Essäerna är lättillgängliga, kunskapslyftande och tankeväckande. Äke Dahlström har tidigare skrivit «Ge slumpen en chans», en bok med samma inriktning som den här, samt böcker om bland annat bärnsten och drakar.