Bläddra

Vapenlagen : en kommentar

Kategorier: Krig och försvar Samhälle och samhällsvetenskap Vapen och utrustning
Köp här

Vapenlagen : en kommentar

Kategorier: Krig och försvar Samhälle och samhällsvetenskap Vapen och utrustning
Köp här
I boken kommenteras vapenlagen utförligt och paragrafsvis tillsammans med reglerna i vapenförordningen och de av Rikspolisstyrelsen utfärdade bestämmelserna på vapenområdet. Förarbeten och rättspraxis redovisas tillsammans med författarnas egna kommentarer. Boken ger en heltäckande genomgång av regleringen av civila skjutvapen.