Bläddra

Våra byggstenar : grundläggande kemi

Kategorier: Kemi Lärarhandledningar och lärarmaterial Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Våra byggstenar : grundläggande kemi

Kategorier: Kemi Lärarhandledningar och lärarmaterial Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
De tekniska och medicinska framgångarna som vi har idag kommer från vår förståelse om materiens partikelnatur. Att förstå vad en atom är och hur den samverkar med sin omgivning är en förutsättning för att kunna vidareutveckla tekniken vi använder idag. Denna kunskap är även viktig för att vi ska kunna förstå hur ämnen sprids i vår omgivning och hur de påverkar vår miljö och hälsa. Trots att vi har känt till materiens partikelnatur i över hundra år är det vanligt att många förklarar naturvetenskapliga fenomen på ett sätt som man gjorde innan atomen var upptäckt. Dessa ålderdomliga förklaringar kan försvåra en individs lärande om naturvetenskapliga fenomen. Boken går igenom några viktiga begrepp och fenomen som är kopplade till material och ämnens uppbyggnader, deras egenskaper och omvandlingar, samt vanliga missuppfattningar som man kan ha om dessa begrepp. Den innehåller även en del kemiska beräkningar och den riktar sig till eftergymnasiala kurser inom kemi som inte motsvarar gymnasiekemikursen Kemi 1. Boken kan användas som komplement till kemilitteraturen i Kemi 1 då den fördjupar läsaren i materiens partikelnatur på ett sätt som inte är så vanligt i den vanliga kurslitteraturen. Boken innehåller övningar för varje kapitel.