Bläddra

Våra byggstenar : grundläggande kemi för förskollärare

Kategorier: Grundskolan Kemi Lärarhandledningar och lärarmaterial Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Våra byggstenar : grundläggande kemi för förskollärare

Kategorier: Grundskolan Kemi Lärarhandledningar och lärarmaterial Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning i specifika ämnen
Köp här
De tekniska och medicinska framgångarna som vi har idag kommer från vår förståelse om materiens partikelnatur. Att förstå vad en atom är och hur den samverkar med sin omgivning är en förutsättning för att kunna vidareutveckla tekniken vi använder idag. Denna kunskap är även viktig för att vi ska kunna förstå hur ämnen sprids i vår omgivning och hur de påverkar vår miljö och hälsa. Trots att vi har känt till materiens partikelnatur i över hundra år är det vanligt att många förklarar naturvetenskapliga fenomen på ett sätt som man gjorde innan atomen var upptäckt. Dessa ålderdomliga förklaringar kan försvåra en individs lärande om naturvetenskapliga fenomen. Genom att tidigt introducera materiens partikelnatur för barn i förskolan kan man på så sätt ge dem en grundläggande förståelse för de naturvetenskapliga fenomenen, vilket är viktigt för deras framtida skolgång och livslånga lärande. En förutsättning för att kunna genomföra detta i förskolan är att det finns pedagoger som förstår materiens uppbyggnad. Boken går igenom några viktiga begrepp och fenomen som är kopplade till material och ämnens uppbyggnader, deras egenskaper och omvandlingar, samt barns tankar om dessa begrepp. Boken innehåller även förslag på övningar som är anpassade för barn i förskoleåldern och för pedagoger som ska undervisa barnen om dessa begrepp. Boken riktar sig i första hand till blivande och verksamma förskollärare.