Bläddra

Vardagskompassen : ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter barn och ungdomar som har svårt att navigera i vardagen

Kategorier: Att hantera funktionshinder Att hantera personliga problem Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap

Vardagskompassen : ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter barn och ungdomar som har svårt att navigera i vardagen

Kategorier: Att hantera funktionshinder Att hantera personliga problem Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Vardagskompassen är ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter barn och ungdomar som har svårt att navigera i vardagen.

Barn med ojämna förmågor har svårt att klara vardagens alla krav. De hamnar i svårhanterliga situationer vilket leder till att självkänslan sjunker till botten. För att vi ska kunna kravanpassa olika vardagssituationer, kompensera för de färdighetsbrister barnet har och hjälpa barnet att träna och utvecklas, behöver vi förstå de bakomliggande orsakerna till själva beteendet, det vill säga vi behöver kartlägga det som finns under ytan. Vi behöver navigationshjälp, och vi som ska lotsa dem behöver en kompass: Vardagskompassen

I boken Vardagskompassen finns alla de verktyg som behövs för att underlätta vardagen för barn med ojämna förmågor:

• Du börjar med att göra en Kartläggning av vilka funktionsområden som är nedsatta och hur de kan yttra sig rent konkret i vardagen.

• Därefter följer en Situationsanalys: Vilka krav ställer situationen på barnet? Hur ser barnet på situationen? Hur ser omgivningen på situationen?

• Sist får du konkreta förslag och råd på Kompenserande strategier och hjälpmedel − hur vi kan kravanpassa och kompensera miljö och bemötande.

Tillsammans bildar dessa verktyg ett Sjökort som skapar gemensam förståelse för alla som ska stödja och lotsa det enskilda barnet.

Om författarna
Anna Sjölund är beteendevetare och handledare med grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi.

Lena W Henrikson är informatör och redaktör och har arbetat med barn, ungdomar och vuxna med ojämna förmågor i olika verksamheter.