Bläddra

Värdepappersvolymen 2015/2016

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Värdepappersvolymen 2015/2016

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Köp här
Regelsamlingen för värdepapper med fokus på fonder och aktier. Innehåller MIFID och är nu uppdaterad utifrån Basel 3. Om Värdepappersvolymen Värdepappersvolymen samlar EU-rätt, lagar och förordningar, myndighetsföreskrifter och självregleringen för värdepappersföretag och kreditinstitut. Regelmassan är uppdelad på ämnesområden, men du kan även snabbt slå upp enskilda lagar, förordningar eller direktiv med hjälp av förteckningen som ligger först i boken. För vem? Värdepappersvolymen riktar sig till värdepappers- och fondföretag. Den innehåller regler för företagsledning, ekonomi-, kapitaltäcknings- och compliance-avdelningar, och passar naturligtvis även för rådgivare till dessa, som affärsjurister och revisorer.