Bläddra

Värdepappersvolymen 2017/18

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Värdepappersvolymen 2017/18

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Köp här
Regelsamlingen för värdepapper med fokus på fonder och aktier. Nu med MiFID II, MiFIR och den nya regleringen av marknadsmissbruk. Värdepappersvolymen samlar EU-rätt, lagar och förordningar, myndighetsföreskrifter och självregleringen för värdepappersföretag och kreditinstitut. Reglerna är indelade i ämnesområden. Det går även att snabbt slå upp enskilda lagar och direktiv m.m. med hjälp av den inledande lagförteckningen eller genom sökorden sist i boken. Värdepappersvolymen riktar sig till värdepappers- och fondföretag. Den innehåller regler för företagsledning, ekonomi-, kapitaltäcknings- och compliance-avdelningar, och passar naturligtvis även för rådgivare till dessa, som affärsjurister och revisorer. Nyheter Ny penningtvättsreglering, däribland en ny penningtvättslag och en ny lag och förordning om registrering av verkliga huvudmän. Nya MiFID 2 och MiFIR ska tillämpas från den 3 januari 2018. EUs förordning om faktablad för Priip-produkter ska tillämpas från den 1 januari 2018. Även en ny lag om kompletterande bestämmelser till EUs förordning har tillkommit. Fondbolagens förening har kommit med en ny vägledning om rapportering av fondhändelser. Svenska Fondhandlareföreningen har Uppdaterat de allmänna villkoren för handel med finansiella instrument utifrån MiFID 2.