Bläddra

Vårdmöten vid våld i nära relationer

Kategorier: Den medicinska professionen Läkare / patientrelation Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sköterska / patientrelationen Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället

Vårdmöten vid våld i nära relationer

Kategorier: Den medicinska professionen Läkare / patientrelation Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sköterska / patientrelationen Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
Köp här

Boken beskriver förekomst och konsekvenser av våld i nära relationer samt hur man kan ställa frågan om våld.

Möter vi verkligen personer som utsätts för våld i nära relationer överallt i vården? Kan våra egna förutfattade meningar utgör ett hinder i mötet med dem? Hur kan vi fråga om våld?

Vårdmöten vid våld i nära relationer bidrar till att svara på dessa frågor. Boken synliggör de som söker vård och är, eller har varit, utsatta för våld i nära relationer. Läsaren medvetandegörs om egna förutfattade meningar om våld i nära relationer, vem som kan vara utsatt och tecken på våldets konsekvenser.

Boken belyser mäns våld mot kvinnor, från ungdom till ålderdom, samt utsatthet i särskilt sårbara grupper. Den belyser också våld i samkönade parrelationer och därutöver finns kapitel om bland annat barn som upplever våld i hemmet, personer med funktionsnedsättning och om mäns våldsutsatthet.

Boken är skriven utifrån klinisk erfarenhet och aktuell forskning. Den utgår från ett fenomenologiskt perspektiv som innebär att människan ses som en helhet där kropp, själ och existens inte kan separeras från varandra. Författaren diskuterar även hur frågan om våld kan ställas och hur svaret kan tas emot. Läsaren får också ta del av levda erfarenheter, såsom de beskrivits i forskningsstudier.

Boken vänder sig till studenter inom olika program inom hälso- och sjukvård samt till yrkesverksamma inom samma sektor.

Om författaren
Eva Sundborg, leg. sjuksköterska, med.dr, adjunkt på Karolinska institutet, avdelningen för omvårdnad och inriktningsansvarig för distriktssköterskeprogrammet. Hennes forskning handlar om distriktssköterskors och sjuksköterskors beredskap att möta våldsutsatta kvinnor.