Bläddra

Vårdnad, boende och umgänge : samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Vårdnad, boende och umgänge : samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
"Vårdnad, boende och umgänge" behandlar mycket utförligt reglerna i 6 och 21 kap. föräldrabalken. Boken kan läsas från pärm till pärm eller användas för att söka svaret på en särskild fråga.Efter en historisk tillbakablick behandlas bland annat:· frågor om barnets bästa, grundläggande rättigheter och behov samt rätt att komma till tals,· vårdnaden i olika situationer och bedömningsgrunder angående vårdnadshavare,· vem barnet ska bo tillsammans med och barnets rätt till umgänge,· vårdnaden i särskilda fall, samarbetssamtal och föräldrars avtal, samt· förfarandet i mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge samt i ärenden om verkställighet.I denna fjärde upplaga behandlas många nya frågeställningar inom samtliga områden. En stor mängd domstolsavgöranden och dess påverkan på praxis analyseras. Kapitlet om vårdnad har omarbetats och utökats med en strukturerad genomgång av omständigheter som påverkar valet av vårdnadshavare. Vidare har tillkommit bland annat ett flödesschema för ärenden om verkställighet samt två nya praktiskt inriktade bilagor."Vårdnad, boende och umgänge" riktar sig till alla som i sin yrkesutövning handlägger dessa frågor och är avsedd att vara en praktisk hjälp i arbetet. Den vänder sig även till alla andra som vill ta del av reglerna i föräldrabalken om vårdnad, boende, umgänge och verkställighet.