Bläddra

VD-boken : handbok för styrelse och VD

Kategorier: Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning

VD-boken : handbok för styrelse och VD

Kategorier: Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
Köp här
VD-BOKEN syftar till att på olika sätt underlätta för VD i hans eller hennes mångskiftande arbete och vänder sig i första hand till VD i mindre och medelstora företag. VD företräder sitt företag externt mot kunder, leverantörer, myndigheter och det omgivande samhället. Internt samarbetar VD med ägarna, styrelsen – som gett uppdraget – ledningsgruppen, anställda och fackliga representanter. Rollen som VD ställer krav på att skapa och behålla goda relationer och väl fungerande kommunikation med alla dessa externa och interna parter. Det sätt på vilket VD leder och utvecklar sitt företag är ofta avgörande för företagets resultat på lång och kort sikt.