Bläddra
Köp här

Isbn: 9789172511019

Utgivningsår:20100706

Utgivare: Bokförlaget Komlitt

Mediatyp: BB

av:Roland Dansell, Satish Sen

Kategorier: Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Framgångsrikt styrelsearbete i en snabbföränderlig tid belyser styrelsearbetet utifrån den snabbt skiftande omvärlden och beskriver hur det kan bli framgångsrikt. Det är en praktisk handbok som innehåller många handfasta verktyg för hur man kan anpassa styrelsens arbete och samspelet med vd:n och ledningen, ägarna och…
Köp här

Isbn: 9789152360408

Utgivningsår:20210222

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Roland Almkvist, Mikael Holmgren Caicedo, Ulf Johanson, Maria Mårtensson

Kategorier: Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Styrning – vad är det? Är det kontroll och inskränkning i människors frihet och värdighet? Är det att skapa ordning och reda? Är det ett neutralt verktyg för att följa regler och beslut? Positivt eller negativt – i vilket fall som helst handlar styrning om makt. Och med makt följer ansvar. Vi kan inte låta bli att…
Köp här

Isbn: 9789147096978

Utgivningsår:20111117

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452564

Utgivningsår:20140321

Utgivare: Bokförlaget Komlitt

Mediatyp: BC

av:Marianne Nordmark, Karina Lindgren, Malin Friis-Liby, Susanne Areschoug

Kategorier: Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
Varför har vi så mycket kompetens i samhället som inte används i dagens homogena styrelser? Det som pågår i styrelserummet påverkar oss alla – ägare, medarbetare, kund och leverantör. I en alltmer komplex och snabbrörlig omvärld ökar kraven på professionalism, och det sätt på vilket styrelsen skapar värde i bolaget.…
Köp här

Isbn: 9789163905674

Utgivningsår:20170614

Utgivare: Säkra Kvinnor Styrelsebalans AB

Mediatyp: BB

av:David Gustafsson

Kategorier: Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
VD-BOKEN syftar till att på olika sätt underlätta för VD i hans eller hennes mångskiftande arbete och vänder sig i första hand till VD i mindre och medelstora företag. VD företräder sitt företag externt mot kunder, leverantörer, myndigheter och det omgivande samhället. Internt samarbetar VD med ägarna, styrelsen – som…
Köp här

Isbn: 9789176951347

Utgivningsår:20181231

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:Martin Blom, Matts Kärreman, Claes Svensson

Kategorier: Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Hur kan en styrelse bidra till företagets framgång? Hur säkerställer man en fungerande relation mellan ägare, styrelse och ledning? Vilka teoretiska perspektiv dominerar bolagsstyrningsdebatten och vilka trender påverkar för närvarande den svenska bolagsstyrningen? Bolagsstyrning – corporate governance på engelska –…
Köp här

Isbn: 9789147098699

Utgivningsår:20121101

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Bengt Wiberg

Kategorier: Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Detta är en kortfattad bok om styrelseledamotens ansvar och är riktad till engelskspråkiga styrelseledamöter som arbetar i svenska aktiebolag. Till skillnad från många essäer om styrelsearbete är detta en faktabok. Enkel, kortfattad och kan användas som en uppslagsbok. För den som kan svenska hänvisas till Styrelsens…
Köp här

Isbn: 9789163715952

Utgivningsår:20130110

Utgivare: Mentorteam Sverige

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789163904653

Utgivningsår:20160406

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
In a unique project, a group of leading corporate governance experts from Denmark, Finland, Norway and Sweden have come together to define and explain the Nordic model of corporate governance. This book is a result of this project. The book provides a timely contribution to the European debate about corporate…
Köp här

Isbn: 9789186949624

Utgivningsår:20141201

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Torun Nilsson

Kategorier: Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap
Den djupa globala finanskrisen som briserade efter Lehman-kraschen 2008 fick medborgare och politiker världen över att ställa grundläggande frågor om det kapitalistiska systemets sätt att fungera. Berodde krisen på bristen på starka långsiktiga ägare? Denna bok är en sammanfattning av en serie samtal på SNS om ägandets…
Köp här

Isbn: 9789186949709

Utgivningsår:20160526

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BB

av:Carl Svernlöv

Kategorier: Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Svensk kod för bolagsstyrning har tillämpats av de största börsbolagen sedan sommaren 2005. Här kommenteras koden punkt för punkt av författaren som sätter in regelverket i sitt aktiebolagsrättsliga sammanhang. Den femte upplagan av detta verk är omarbetad och anpassad till den reviderade version av koden som gäller…
Köp här

Isbn: 9789139019633

Utgivningsår:20170502

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:David Gustafsson

Kategorier: Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
VD-BOKEN syftar till att på olika sätt underlätta för VD i sitt mångskiftande arbete och vänder sig i första hand till VD i mindre och medelstora företag. VD företräder sitt företag externt mot kunder, leverantörer, myndigheter och det omgivande samhället. Internt samarbetar VD med ägarna, styrelsen – som gett…
Köp här

Isbn: 9789170276668

Utgivningsår:20100920

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:Sven Unger

Kategorier: Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Företagsekonomi och management Redovisning
Bolagsstämma i praktiken. En teoribok är en handledning i hur man förbereder och genomför en bolagsstämma. Boken innehåller en rad praktiska exempel på många vanliga och några ovanliga situationer, och anvisningar om hur man lämpligen hanterar dessa situationer.…
Köp här

Isbn: 9789139022794

Utgivningsår:20200402

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av:Jan Lindblad, Björn Lundén

Kategorier: Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap
Ideella Föreningar är en handbok för dig som är engagerad i en ideell förening. Boken är idealisk om du exempelvis sitter i föreningens styrelse, är verksam i någon sektion, är föreningsrevisor eller helt enkelt är en intresserad medlem. Boken är heltäckande när det gäller juridik, skatt, ekonomi och den praktiska…
Köp här

Isbn: 9789170279874

Utgivningsår:20151116

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:Sigrun Hjelmquist

Kategorier: Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Styrelsen inifrån – från formalia till framgångsfaktor ger en sällsynt och tankeväckande inblick i styrelserummen. Det är en personlig berättelse om styrelsearbete där författaren Sigrun Hjelmquist delar med sig av sina erfarenheter från mer än 30 olika bolagsstyrelser under 15 år. Hennes många styrelseuppdrag,…
Köp här

Isbn: 9789147095810

Utgivningsår:20101004

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Björn Lundén

Kategorier: Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap
STYRELSEARBETE I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR handlar om hur det praktiska styrelse­arbetet sköts på bästa sätt. Tonvikten ligger på juridiska frågor om t ex ledamöternas ­ansvar och om vilka bestämmelser som gäller för just bostadsrättsföreningar. Du får även praktiska tips om bl a mötesteknik, protokoll och ­kallelser.
Köp här

Isbn: 9789170279409

Utgivningsår:20141107

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:Alexander Paulsson, Henrik Rahm, Niklas Sandell, Peter Svensson

Kategorier: Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
På aktiebolags bolagsstämmor fastställs föregående räkenskapsårs resultat- och balansräkningar. Bolagsledningar frågas ut och granskas av aktieägarna och hålls ansvariga för sina handlingar. Styrelseledamöter, revisorer och valberedningar väljs, och beslut fattas om vinstutdelningar. Men bolagsstämmor är så mycket mer.…
Köp här

Isbn: 9789144162485

Utgivningsår:20230307

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Jonas Bergh, Katarina Goulet, Anna Gårdö, Camilla Holmkvist

Kategorier: Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag är många gånger ett stimulerande uppdrag som ger möjlighet att påverka bolagets skötsel och dess affärsmässiga utveckling. Samtidigt är man som styrelseledamot ansvarig för att organisationen är ändamålsenlig och utformad så att bolagets ekonomiska förhållanden kan skötas och…
Köp här

Isbn: 9789172232747

Utgivningsår:20070201

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Svante Johansson, Daniel Stattin, Urban Båvestam, Erik Nerep

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Företagsekonomi och management Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Ett bolags aktieägare utövar sitt inflytande på bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutsfattande organ. I bolag med spridd ägarkrets fungerar bolagsstämman dessutom ofta som aktieägarnas viktigaste källa till information om bolaget. Aktiebolagslagens reglering av bolagsstämma ger emellertid utrymme för en rad…
Köp här

Isbn: 9789172235649

Utgivningsår:20140630

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Anette Nyqvist

Kategorier: Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Företagsekonomi och management
Det har skett ett ägarskifte på världens finansmarknader. Vilka som äger aktier och hur de äger har på bara några decennier förändrats radikalt. Den här boken handlar om de nya ägarna: ombudskapitalisterna.Läs merVår tids kapitalister är organisationer – inte individer. De är fondbolag, livförsäkringsbolag och…
Köp här

Isbn: 9789147111879

Utgivningsår:20150202

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC