Bläddra

Vetenskap och beprövad erfarenhet – Forskningsmetodik för förskollärar- och lärarprofessionen

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Vetenskap och beprövad erfarenhet – Forskningsmetodik för förskollärar- och lärarprofessionen

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Idén med boken är att med utgångspunkt i förskollärar- och lärarprofessionen ge läsaren en möjlighet att utveckla sitt pedagogiska arbete i mötet mellan beprövad erfarenhet och vetenskaplig teori och metod. Boken beskriver och motiverar till ett vetenskapligt förhållningssätt genom akademiskt skrivande och ger en översikt över forskningsmetodik som är tillämpbar för förskollärar- och lärarprofessionen.

Läs mer
Kvalitativa respektive kvantitativa forskningsansatser beskrivs och motiveras utifrån olika syften. Vidare beskrivs examensarbetets struktur och innehåll systematiskt.
Boken riktar sig främst till blivande och verksamma förskollärare och lärare, och till magister eller masterstuderande inom högskolans utbildningsvetenskapliga ämnen.

Om författarna
Jörgen Dimenäs är professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna och verksam inom avdelningen Geografi, Natur- och Matematikdidaktik och profilen Utbildning och lärande. Han har undervisningserfarenhet från grundskolan och hans forskningsområden återfinns bland annat inom naturvetenskapernas didaktik, allmändidaktik, handledning, högskoledidaktik och lärarutbildning. Under flera år har han också ägnat sig åt att driva utvecklingsfrågor i lärarutbildningen.