Bläddra

Via Mystica : konfirmandens bok

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Kristna sakrament Religion och tro
Köp här

Via Mystica : konfirmandens bok

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Kristna sakrament Religion och tro
Köp här
I Via Mystica - Konfirmandens bok speglas livsfrågorna och den kristna tron i antologitexter, bibeltexter, författartexter och bilder – genom en mångfald av röster från olika platser, tider och kategorier av människor. Bilderna i Via Mystica - Konfirmandens bok illustrerar inte enbart texterna utan fungerar även som tankeväckare för samtal. Boken innehåller också många frågor, övningar och faktarutor, samt uppgifter i anslutning till Bibeln och Psalmboken. 
Innehållet i boken vill bekräfta tonåringars erfarenheter av smärta och ilska, men också lust och glädje över att leva. Användaren kan själv komplettera boken med egna anteckningar och funderingar.