Bläddra

Vuxenutbildning : allt du behöver veta för att undervisa vuxna

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning

Vuxenutbildning : allt du behöver veta för att undervisa vuxna

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Köp här

Att undervisa vuxna ställer höga krav på flexibilitet och individanpassning. Dagligen erbjuds hundratals olika kurser i olika studieformer och studietakter och i heterogena elevgrupper. Mitt i detta står vuxläraren som träffar sina elever få timmar i veckan, under en begränsad tidsperiod och samtidigt ska sträva efter hög genomströmning och största möjliga utveckling hos varje elev. Hur skapas en vuxenutbildning där det är möjligt?

Boken Vuxenutbildning – allt du behöver veta för att undervisa vuxna tar avstamp i författarens samlade erfarenheter och aktuell skolforskning. Den blickar både utåt samhället och hur det påverkar vuxenutbildningen och inåt den egna undervisningen. Boken tar upp ämnen som distansundervisning, språket i alla ämnen och hur man sätter konkreta lärandemål och innehåller både praktiska exempel och underlag för vidare diskussion i lärarkollegiet.

Med boken vill författaren väcka en diskussion om hur vuxenutbildningen kan bli ännu bättre. Det handlar bland annat om att börja dela goda exempel och lära av varandra.