Bläddra

Yppighetens nytta : konsumtionens viktiga roll i samhället

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Materiell kultur Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Yppighetens nytta : konsumtionens viktiga roll i samhället

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Materiell kultur Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Det råder högkonjunktur för kritik av konsumtionssamhället. Men kritiken är inte så ny som den verkar - i alla tider har konsumtionen kritiserats som slösaktig. Här är det konsumtionskritikerna som granskas. Vilka är de historiska kopplingarna mellan ny och gammal kritik av överflödet? Vilket är sambandet mellan 1700-talets förbud mot kaffedrickande och dagens debatt om lyxiga handväskor? Konsumtionen är en viktig drivkraft. Aktiva och köpglada konsumenter är minst lika betydelsefulla för utvecklingen som producenterna. Utan gårdagens konsumenter hade vi aldrig fått se det tekniska framåtskridande som vi alla drar nytta av i dag. Utan dagens och framtidens konsumenter kommer vi inte att ha det fortsatta framåtskridande som krävs för att lösa miljöproblemen. Konsumtionen är inte ett problem som ska lösas, konsumtionen är själva lösningen. "Jonas Frycklunds intressanta och tankeväckande bok ger inte bara många av konsumtionens kritiker svar på tal utan bidrar också till att man får stanna upp och tänka till", Fredrik Bergström, ekonomie doktor, vd Handelns Utredningsinstitut