Bläddra

Yttrandefrihet och whistleblowing : om gränserna för anställdas kritikrätt

Kategorier: Arbetsrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden Yttrandefrihetsrätt
Köp här

Yttrandefrihet och whistleblowing : om gränserna för anställdas kritikrätt

Kategorier: Arbetsrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden Yttrandefrihetsrätt
Köp här
Behövs en reglering med särskilt skydd för whistleblowers? Vad skulle den leda till? Susanne Fransson menar att en reglering i första hand skulle bli en kodifiering av gällande praxis. Synen på lojalitetsplikten skulle dock förändras om det blir en skyldighet att internt slå larm. Det skulle inte öka kritikrätten, men skulle bli en motvikt till den ”tystnadens kultur” som råder på många arbetsplatser. Inflytandeperspektivet saknas dock i diskussionen, menar Susanne Fransson som med denna bok vill ge underlag för en diskussion ur detta perspektiv.