Bläddra

Boken om SO 1-3 Lärarbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen

Boken om SO 1-3 Lärarbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
Boken om SO uppfyller kursplanen i SO i Lgr22
Vi har noga gått igenom Boken om SO och säkerställt att läromedlet fungerar väl mot den nya kursplanen i Lgr22. I de fall där centralt innehåll har tillkommit finns kompletterande material här på hemsidan till skolstart. Du som lärare kan därför känna dig helt trygg när du undervisar med Boken om SO.

Utveckla både språk och kunskaper i SO
Med ett vardagsnära språk och språkutvecklande övningar får eleverna alla kunskaper i historia, samhällskunskap, geografi och religion som de behöver. Lodjuret Lovis är med och förklarar, hela vägen.

Läs mer
Allt eleverna ska kunna i SO
Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, samhällskunskap, historia och religion. Bland annat får de möta vikingar och hundraåringar, dinosaurier och de första människorna på jorden. De får läsa om hur människorna levde under forntiden, om vår miljö och hållbar utveckling, om regler och rättigheter, om tre världsreligioner och om hur en karta fungerar.

Inom varje arbetsområde finns tydliga referenser till kunskapskraven i Lgr22.

Fokus på språk och begrepp
Läromedlet ger eleverna en bra grund och möjlighet att utveckla sitt språk med ämnesspecifika begrepp. De lär sig att analysera, kommunicera och hantera begrepp och information. I en återkommande ruta med rubriken Berätta! får eleverna ta ställning, jämföra, hitta likheter och skillnader, resonera och analysera inom olika ämnesområden.

I lärarmaterialet får du tips till hur du kan jobba språkutvecklande, bland annat med hjälp av läs- och skrivstrategier.

Tydlig progression
Grundboken börjar bildrikt och med mindre textavsnitt. Efterhand växer textmängd och svårighetsgrad till en lagom stor utmaning för åk 3. Materialet ger dig ett bra underlag för diskussion och ett bra stöd för att fördjupa kunskaperna i SO:
- att se orsaker, konsekvenser och samband
- att argumentera och uttrycka ståndpunkter
- att söka fakta och använda kartor
- att använda begrepp och beskriva med andra ord.

Om författarna
Elisabeth Ivansson, tidigare känd författare med böcker som SO-serien Historia och Boken om Historia, har stor erfarenhet av undervisning på låg- och mellanstadiet.
Annica Hedin är vetenskapsjournalist med erkänd förmåga att målgruppsanpassa vetenskapliga texter. Annica har tidigare skrivet böckerna i serien Upptäck Geografi.
Marie Kiovsky har skrivit Arbetsbok 1.
Elisabeth Ivansson har skrivit Arbetsbok 2.
Linda Engvall är författare till Lärarboken. Linda är SO-lärare F–6, med examen i de samhällsorienterande ämnena med didaktisk inriktning. Hon undervisar på lågstadiet och skapar en kreativ lärmiljö för eleverna genom att arbeta ämnesintegrerat och språkutvecklande.