Bläddra

E2000 Light Småföretag A – lösningar

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

E2000 Light Småföretag A – lösningar

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Light, i ordets alla positiva bemärkelser, är detta läromedel för Småföretagande A! Här finns kursens kärninnehåll presenterat på ett enkelt, aktiverande och verklighetsförankrat sätt.

Läs mer
Boken är uppdelad i en grunddel och en tillvalsdel. I grunddelen finns ett genomgående projekt för att eleverna ska förstå sammanhang och helhet. Uppgifterna är problembaserade och med viss faktatext insprängd – för att det ska bli light!
- Enkelt – går rakt på sak och förklarar, med hjälp av en stor mängd exempel och figurer, de viktigaste begreppen, sambanden och metoderna.
- Aktiverande – fängslar och engagerar med problembaserade texter och uppgifter, ett integrerat projekt, en omfattande fältuppgift och ett integrerat företagsspel.
- Flexibelt – ger valfrihet genom att en Grunddel tar upp alla moment i kursplanen och att Ta reda på mera-delen ger eleven möjlighet att gå djupare och vidare.
- Verklighetsförankrat – innehåller realistiska exempel från verksamma företag och viss uppgiftslösning sker med hjälp av internet.
E2000 Light Småföretagande A är ett heltäckande läromedelspaket: kombinerad fakta- och uppgiftsbok, lösningshäfte med utförliga lösningar och lärarhandledning med Företagsspel samt praktikfall med olika branschvarianter, planeringsförslag, pedagogiska tips, stordiaunderlag och provuppgifter.
Boken är även användbar i Företagsekonomi 1 enligt GY 2011.
Vill du som är lärare utbilda i Sveriges mest använda ekonomiprogram? Kontakta Visma Spcs angående utbildningslicenser, läs mer på vismaspcs.se/produkter/skola
Boken finns inläst hos Inläsningstjänst.